مجله شیبا صنعت

جستجو برای : خانه >> مجله شیبا صنعت >> دانستنیها >> جدول تشخیص عیوب الکتریکی الکتروموتور

جدول تشخیص عیوب الکتریکی الکتروموتور

جدول عیوب الکتریکی

ما جدول تشخیص عیوب الکتریکی الکتروموتور را برای سهولت در تشخیص عیوب الکتریکی و اقدام برای تعمیر موتور الکتریکی و نحوه رفع آن ترسیم نمودیم ، که بر اساس این جدول به نتیجه مناسب می توان دست پیدا کرد:

ردیفبررسی نحوه عملکردنوع عیبروش تشخیص و راه حل
1موتور راه اندازی نمی شود.1-مدار اصلی یا فرعی در یک نقطه قطع شده است.
2-اتصال در بدنه
3-اتصال کوتاه در تمامی حلقه ها
4-برق الکتروموتور قطع است.
5-روتور درگیر است.
6-خازن راه اندازی (موتور های تک فاز) خراب است.
7-بار خیلی زیاد روی موتور
8-اتصال روتور به استاتور
9-جام کردن موتور به دلیل یاتاقان های خراب
10-ایراد در سیم پیچی ها
11-خرابی زغال ها
12-خرابی تیغه ها و از بین رفتن عایق بین آنها
1-با اهم متر باید مسیر جریان را تست کرد.
2-تست الکتروموتور با میگر
3-سیم پیچ با بروف رکس بررسی شود.
4-سیم های رابط کنترل شوند.
5-چرخاندن روتور به چپ و راست با دست
6-تعویض خازن
7-چک کردن توان نامی موتور با استفاده از پلاک نام و چک کردن بار اعمالی به موتور
8-تعمیر یاتاقان ها یا تعویض بیرینگ ها 
9-چک کردن و تعویض یاتاقان ها
10-چک کردن سیم پیچی ها
11-مشاهدات عینی
12-چک کردن با لامپ سری
2یکی از فازها یا هر سه فاز جریان بیشتر از جریان نامی می کنند.1-اتصال بدنه
2-اتصال کوتاه
3-تغییرات ولتاژ
1-آزمایش با میگر
2-آزمایش با پروف رکس
3-با ولت متر ولتاژ اندازه گیری شود.
3سرعت موتور کمتر از حد نامی است. (حرکت کند موتور)1-اتصال کوتاه در برخی از حلقه ها
2-تغییرات در ولتاژ (کم شدن)
3-سیم پیچ کمکی در مدار باقی مانده است.
4-یاتاقان های معیوب
5-محکم نبودن اتصالات
6-زیاد بودن مقاومت روتور در موتورها با روتور سیم پیچی شده
7-دو فاز شدن موتور
8-اتصال نامناسب بین میله های قفس و حلقه های انتهای در موتورهای قفس سنجابی
9-اضافه بار روی موتور
1-با بروف رکس تست شود.
2-با ولت متر ولتاژ کنترل شود.
3-کلید گریز از مرکز چک شود.
4-بازبینی یاتاقان ها و روغن یا گریس آن ها
5-بررسی و محکم کردن اتصالات
6-کاهش مقاومت متصل به روتور
7-چک کردن ورودی های موتور
8-باز کردن موتور و بررسی وضعیت روتور
9-بررسی توان نامی موتور با استفاده از پلاک مشخصات موتور و چک کردن بار اعمالی به موتور
4موتور بیش از حد نرمال داغ می کند.1-اتصال کوتاه در حلقه ها
2-اتصال به بدنه
3-تغییرات در ولتاژ ورودی
4-کوچک بودن سطح مقطع کابل ورودی
5-اتصالات ورودی غیر محکم
6-روشن و خاموش کردن متوالی موتور
7-اضافه بار روی موتور
8-بالا بودن دمای محیط
9-مسدود شدن کانال تهویه در موتور
10-کثیف شدن بدنه موتور ناشی از گرد و غبار، چربی یا مواد شیمیایی
11-بالا بودن مقاومت سیم پیچی ها
12-خرابی یاتاقان ها
13-عدم روغن کاری یا گریس کاری صحیح
14-سفت بودن یا شل بودن تسمه اتصال موتور به بار
15-جا به جا بسته شدن اتصال ستاره و مثلث
16-قطع یا عدم اتصال در مدار روتور یا قفسه های آن
1-با بروف رکس تست شود.
2-توسط میگر تست شود.
3-ولتاژ ها با ولت متر اندازه گیری شوند.
4-استفاده از کابل با سطح مقطع بیشتر
5-محکم کردن اتصالات
6-بهره برداری صحیح از موتور
7-چک کردن توان نامی موتور و بار متصل به آن و در صورت امکان کم کردن بار
8-استفاده از وسایل مناسب برای کاهش دمای محیط
9-تمیز کردن موتور و رفع انسداد از کانال ها
10-تمیز کردن موتور و پروانه آن
11-تعمیر یا تعویض سیم پیچی ها
12-تعمیر یاتاقان ها یا تعویض بیرینگ ها
13-روغن کاری کافی یاتاقان ها با استفاده از روغن و گریس مناسب
14-متعادل کردن تسمه
15-اتصال صحیح استاتور
16-اندازه گیری مقاومت اتصالات و در صورت لزوم اصلاح آن
5سر و صدای زیاد موتور هنگام راه اندازی1-دو فاز شدن موتور
2-نزدیکی روتور به هسته استاتور
3-عدم روغن کاری صحیح یاتاقان ها
4-خرابی یاتاقان ها
5-ساییده شدن فن روتور به بدنه
6-فوندانسیون نامناسب موتور
7-وقوع اتصال کوتاه در سیم پیچی ها
8-ایجاد جرقه بین حلقه های لغزان موتور با روتور سیم پیچی شده
9-خارج شدن روتور از مرکز طولی خود در استاتور
10-خرابی کلید گریز از مرکز
11-نیم سوز شدن یا سوختگی موتور 
12-خرابی خازن ها
1-چک کردن شبکه و کابل ورودی
2-تعمیر یاتاقان ها
3-چک کردن یاتاقان ها و استفاده از روغن مناسب
4-تعمیر یاتاقان ها یا تعویض بیرینگ ها
5-تنظیم محل فن در موتور
6-اصلاح فوندانسیون و محکم کردن پیچ های آن
7-تعمیر یا تعویض سیم پیچی ها
8-تنظیم فشار روی زغال ها، سمباده کاری و یا تعویض آنها
9-جا زدن روتور در استاتور و اصلاح یاتاقان ها
10-تعویض کلید گریز از مرکز
11-سیم پیچی مجدد انجام شود.

12-تعمیر و یا تعویض خازن
6لرزش الکتروموتور1-اتصال کوتاه در سیم پیچی ها
2-مدار باز بودن روتور
3-بالانس نبودن روتور
4-بالانس نبودن فن
5-شکسته بودن پره فن
6-محکم نبودن موتور روی نشیمن گاه

7-هم محور نبودن محور روتور و محور بار
1-تعمیر یا تعویض سیم پیچی ها
2-اصلاح توسط سازنده
3-اصلاح توسط سازنده
4-تعویض فن یا اصلاح آن
5-تعویض فن
6-محکم کردن پیچ های اتصال به نشیمن گاه
7-تنظیم و هم محور کردن روتور با بار
7موتور به شدت جرقه می زند.

1-خرابی زغال ها در موتور DC
2-قطع بودن اتصال سرسیم ها به تیغه ها یا قطع بودن اضلاع هادی ها
3-بالانس نبودن
4-اتصال کوتاه حلقه ها
5-اتصال بدنه
1-شاهدات عینی
2-استفاده از اهم متر
3-استفاده از دستگاه بالانس
4-دستگاه عیب یابی (دیاگ)
5-با لامپ سری چک شود
8جرقه زدن زغال ها در موتور با روتور سیم پیچی شده1-سطوح تماس کثیف
2-سطح تماس نامناسب زغال ها با حلقه های لغزان
3-فشار کم روی زغال ها
4-غیر دایروی، زبر یا شیار بودن حلقه های لغزان
1-تمیز کردن حلقه های لغزان و زغال ها و پرداخت حلقه های لغزان
2-سمباده کاری زغال ها
3-بررسی فنرهای روی زغال ها و در صورت لزوم تعویض آن ها
4-پرداخت حلقه های لغزان با ماشین تراش
9موقع راه اندازی فیوز می سوزد یا کلید قطع می کند.1-اتصال کوتاه در کلید
2-اتصال کوتاه در سیم پیچی های موتور
3-سیم بندی غیر صحیح موتور
4-کم بودن جریان نامی فیوز
5-اضافه بار روی موتور
6-سوختگی کامل موتور
7-اتصال کوتاه در خازن
1-چک کردن کلید
2-چک کردن سیم پیچی ها
3-تصحیح با استفاده از پلاک مشخصات موتور
4-استفاده از فیوز مناسب با توجه به جریان نامی موتور
5-چک کردن توان نامی موتور با استفاده از پلاک موتور و چک کردن بار اعمالی به موتور
6-موتور مجدد سیم پیچی شود.
7-تعویض خازن
10کاهش دور موتور زمان بارگذاری

1-موتور به جای مثلث، ستاره بسته شده است.
2-بار روی محور موتور زیاد است.
3-کوچک بودن سطح مقطع کابل ورودی
4-محکم نبودن اتصالات موتور
5-بالا بودن مقاومت روتور در موتور ها با روتور سیم پیچی شده
1-اتصال صحیح استاتور
2-چک کردن توان نامی موتور و بار متصل به آن
3-استفاده از کابل با سطح مقطع بیشتر
4-بازبینی اتصالات و محکم کردن آن ها 
5-کاهش مقاومت متصل به روتور
11موتور کوپل، توان لازم را به ما نمی دهد

1-اتصال کوتاه حلقه ها
2-اتصال بدنه

3-قطع بودن سیم پیچ تعدیل (در صورت داشتن سیم پیچ تعدیل)
1-استفاده از دستگاه عیب یابی (دیاگ)
2-چک کردن با با لامپ سری
3-استفاده از اهم متر
12چرخش غیر یکنواخت موتور

1-قطع و وصل شدن مدار روتور یا استاتور1-بررسی اتصالات مدارها، و محکم کردن آنها
13خارج شدن گریس از یاتاقان ها

1-استفاده بیش از حد از گریس
2-مناسب نبودن نوع گریس
1-کاهش میزان گریس مصرفی
2-استفاده از گریس مناسب
14محور موتور به سختی کار می کند

1-ترک برداشتن حلقه های بلبرینگ، غلطک ها 
2-به وجود آمدن حفره و شیار در سطح داخلی حلقه ها به دلیل وجود ذرات سخت بین ساچمه و حلقه
3-گیرپاژ کردن موتور به دلیل آلودگی گریس 
4-درست جا نزدن بلبرینگ و فرسودگی و پوسیدگی بلبرینگ
1-تعویض و تعمیر حلقه و غلطک ها
2-تعمیر حلقه های بلبرینگ وازبین بردن ذرات سخت موجود
3-تعمیر موتور و تعویض روغن
4-قرارگیری درست بلبرینگ و جلوگیری از نفوذ رطوبت و گریس کاری
15چرخش اشتباه موتور

1-سیم پیچی اشتباه انجام شده است.1-سیم پیچی را مجدد به صورت صحیح انجام دهید.
16موتور به صورت ناگهانی در حین کار خاموش می شود.

1-کاهش ولتاژ 
2-وجود اضافه بار
1-ولتاژ ورودی نباید کمتر از 90 درصد ولتاژ نامی باشد.
2-میزان بار را بررسی کنید. سیستم خنک کننده را بررسی کرده و از وجود جریان هوا مطمئن شوید.
17خراب شدن بلبرینگ ها

1-وجود بار اضافی و نامتعادل بر موتور
2-دمای بالای دستگاه 
3-دمای بالای محیط
1-میزان بار را بررسی کنید. همچنین مطمئن شوید که کشش تسمه محرک بیش ازحد سفت نباشد.
2-بار های موتور را با ظرفیت بار نامی بررسی کنید.
3-از سیستم تهویه و سیستم خنک کننده استفاده کنید. برای دستگاه از یک گریس مناسب استفاده شود.
با بهره گرفتن از سایت electrical engineering


 

پیشنهاد می کنیم مقاله نحوه عیب یابی الکتروموتور را از دست ندهید:

  مدت زمان مطالعه : 7 دقیقه

  برای هر چه بهتر شدن شیبا صنعت در ارائه خدمات و اطلاعات لطفا دیدگاه و امتیاز خود را وارد کنید.
  [آمار کل: 0 میانگین: 0]
  نوشته قبلی

  نحوه عیب یابی الکتروموتور

  نوشته بعدی

  چگونه پلاک موتور را بخوانیم؟

  سبد خرید
  ورود

  هنوز حساب کاربری ندارید؟

  ایجاد حساب کاربری

  تماس تلفنی